trimetylfosfát-TMP

Dobrý deň, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
  • Trimethyl Phosphate

    trimetylfosfát

    Popis: Trimetylfosfát, tiež známy ako trimetylfosfát, trimetylfosfát, molekulový vzorec C3H9O4P, molekulová hmotnosť, 140,08.Používa sa hlavne ako rozpúšťadlo a extraktant pre lieky a pesticídy.Používa sa tiež ako prísada spomaľujúca horenie a zmäkčovadlo, ale účinnosť retardéra horenia nie je vysoká a jeho prchavosť je vysoká.Zvyčajne sa používa v kombinácii s inými retardérmi horenia.Je rozpustný vo vode a éteri, nerozpustný v etanole.Nízka toxicita, dráždivosť...