9-ANTHRALDEHYD

Ahojte, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
  • 9-ANTHRALDEHYDE

    9-ANTHRALDEHYD

    Popis: 9-ANTHRALDEHYDE je chemická látka. Pri vystavení svetlu sa rozkladá a je oxidovaný oxidom chromitým, čím sa získa stovky prebudení. je to žltý kryštál. Teplota topenia 9-ANTHRALDEHYDU je 104 - 105 ° C. Suroviny: žltý fosfor, tekutý chlór. Farbivá výrobkov, lieky a ďalšie medziprodukty. Taví sa pri 218 ° C, varí pri 354 ° C. Je nerozpustný vo vode, ale je rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel, ako je sírouhlík, alkohol, benzén, chloroform, ...
  • Anthracene-9-Carboxaldehyde

    Antracén-9-karboxaldehyd

    Popis: Antracén-formaldehyd je chemická látka, ktorá sa pri vystavení svetlu rozkladá a oxiduje sa oxidom chrómovým za vzniku sto prebudení. Antracén formaldehyd a butyl, lraldehyd; Antracén-aldehyd. Tiež známy ako cibuľa-9-aldehyd. Oranžový ihličkovitý kryštál (znovu viazaný kyselinou octovou, o.). teplota topenia l04-1D5} :. V prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pripravuje reakciou šalotky s hydridom kyanogénu alebo šalotkou s n-etyltoluidínom a fosfátom ...