9-ANTRALDEHYD

Dobrý deň, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
  • 9-ANTHRALDEHYDE

    9-ANTRALDEHYD

    Popis: 9-ANTRALDEHYD je chemická látka. Pri vystavení svetlu sa rozkladá a oxiduje sa oxidom chrómovým na sto prebudení.je to žltý kryštál.Teplota topenia 9-ANTRALDEHYDU je 104-105 ℃.Suroviny: žltý fosfor, tekutý chlór. Farbivá, lieky a iné medziprodukty.Topí sa pri 218 ° C, vrie pri 354 ° C. Je nerozpustný vo vode, ale je rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel ako je sírouhlík, alkohol, benzén, chloroform, ...
  • Anthracene-9-Carboxaldehyde

    Antracén-9-karboxaldehyd

    Popis: Antracén formaldehyd je chemická látka, ktorá sa pri vystavení svetlu rozkladá a oxiduje sa oxidom chrómovým, čím poskytuje sto prebudení.antracén formaldehyd a butyl, lhraldehyd;Antracén-aldehyd.Tiež známy ako cibuľový-9-aldehyd.Oranžový ihličkovitý kryštál (znovu viazaný kyselinou octovou, o.).teplota topenia l04-1D5}:.V prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pripravuje reakciou šalotky s kyanogénhydridom alebo šalotky s n-etyltoluidínom a fosfo...